Vedení společnosti

„Bez srdce to prostě nejde.“

Když jsem v roce 2006 nastoupil do MERIT GROUP a.s. na pozici obchodního manažera, nenapadlo mě, že za deset let působení ve společnosti na různých pozicích, budu stát před rozhodnutím, zda řídit společnost z pozice vrcholového manažera. Volba to nebyla jednoduchá, nicméně rozhodlo mé srdce, které mě od prvních dnů přilnulo ke společnosti natolik, že tuto výzvu příjmu a poperu se s ní tak, jak nejlépe umím. Víte, přál bych každému zažít ten pocit, když jdete do práce s nadšením, že se potkáte s úžasnými kolegy a společně vykonáte kus poctivé dobré práce.
Bez srdce to nejde
p>The prices of research paper writing services can vary widely. You want to make sure that the price is fair and that the quality of the work is above average. If the price is too low, it's a sign that a writing service is not reliable. Moreover, they're likely to hire people who aren't native English speakers, which could get you into trouble. However, you can use paraphrase tool to make your own writing if in the reviews of services you didn’t find the best for you.

A protože jsem se celou dobu působení ve společnosti věnoval především obchodu, věděl jsem, že největší odměnou je uznání a přesvědčení zákazníka o dobře vykonaném úsilí. Přesto to pro mě byla velká výzva a především odpovědnost, protože MERIT měl za sebou již mnoho úspěchů a velmi bohatou minulost v oblasti ICT a já bych nerad kolegy i zákazníky zklamal. Vytvořil jsem si jasnou vizi a přesně stanovil cíle. Především se jednalo o vyšší profesionalizaci kolegů techniků, projektantů, manažerů i obchodníků, zakotvení procesního řízení se zaměřením na controling a zpětnou vazbu. Důležité také bylo rozšířit oblast působení z olomouckého regionu na celou Českou republiku. U toho všeho bylo dále důležité vytvářet prostředí, které bude stabilním zázemím pro všechny naše zaměstnance, rozvíjet jejich vzdělání a neustále sledovat nejnovější trendy ve všech oblastech naší činnosti, protože budoucnost patří připraveným a odvážným. Chceme tak zákazníkům nabídnout špičkové služby a maximálně rozšířit naši nabídku, která bude mapovat i ty nejnáročnější požadavky a přání.

Společnost MERIT GROUP a.s. se díky profesionálním zaměstnancům, náročným zákazníkům a významným partnerům neustále drží na vrcholu svého oboru, je dynamickou a moderní společností nejen pro olomoucký region, ale celou Českou republiku. A já budu dělat maximum pro to, abychom zůstali i nadále úspěšní.

Petr Weigel