Moderní bezpečnost

Bezpečnost v počítačových prostředích patří k základním podmínkám pro efektivní fungování. Hrozbu představuje jak ztráta dat, tak i jejich únik k nepovolaným osobám. Je nutno si uvědomit, že bezpečnost není o nákupu jednoho produktu, ale o zavedení systému bezpečnostních opatření (na různých úrovních - mobily, osobní počítače, servery, firewally do internetu, atd.) jejich testování, vyhodnocování a přijímání nápravných opatření. Jedná se o trvale opakující se proces, který zajišťuje komplexní bezpečnost. Takový to postup je možno realizovat rovněž jako službu.