Komunikace a internet

V dnešní době patří komunikace mezi elementární pilíře fungování společnosti. Bez kvalitní, rychlé a funkční informační a komunikační technologie se dnes neobejde nikdo. Naše firma poskytuje v Olomouci jako jediná kolokační centrum s přímým přístupem do českého NIXu – což je místo, kde si vyměňují data jednotliví operátoři. Do toho místa máme několik nezávislých cest, a tudíž můžeme zaručit vysokou rychlost bez výpadků.

Na poli bezpečnosti má naše společnost náskok před ostatními, neboť jsme mezi prvními 10 členy platformy FeNIX, která sdružuje seriózní poskytovatele se zabezpečenou infrastrukturou a v případě masivního DDoS útoku (Distributed Denial of Service) jsou naši klienti chráněni. Další úrovní zajištění komunikace je vlastní metropolitní optická síť, která umožňuje kvalitní připojení, jak do internetu, tak ke Cloudovým službám.