Divize společnosti

divize obchodní
 • Naslouchá potřebám klienta
 • Hledá optimální řešení pro klienta
 • Nabízí a prezentuje služby společnosti
 • Je hlavním komunikačním spojením klienta se společností
divize ICT služby
 • Analyzuje a diagnostikuje stav ICT vybavení klienta
 • Navrhuje technická řešení ICT infrastruktury
 • Instaluje a konfiguruje systémy, aplikace a sítě
 • Poskytuje servisní služby HW i SW
 • Servery, disková pole
 • Počítače, notebooky a tablety
 • Systémy a aplikace
 • Zálohování a bezpečnostní systémy
 • Aktivní prvky a bezpečnostní prvky sítě
divize servis SLP
 • Instaluje a oživuje slaboproudé systémy při výstavbě
 • Poskytuje servisní a pohotovostní služby slaboproudých systémů
 • Provádí pravidelné prohlídky a kontroly  
 • EPS – Elektronická požární signalizace
 • ER - evakuační rozhlas
 • EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace
 • CCTV – kamerové systémy
 • EKV – elektronická kontrola vstupu
 • STA – společná televizní anténa
 • DS – docházkové systémy
divize metropolitní síť a projekce
 • Zajišťuje správu Metropolitní sítě Olomouc
 • Navrhuje a realizuje rozvoj optické metropolitní sítě
 • Svařuje a zakončuje optické kabeláže
 • Provádí měření optických vláken certifikovanými nástroji
 • Navrhuje technické řešení slaboproudých systémů
 • Vypracovává projektové dokumentace slaboproudých rozvodů
divize montáže
 • Montuje a instaluje metalické a optické rozvody
 • Osazuje prvky slaboproudých systémů
 • Buduje optické trasy pro Metropolitní síť Olomouc
divize správní
 • Zajišťuje chod vnitřních procesů společnosti
 • Provádí účetní servis
 • Řeší administrativní podporu společnosti