Big data

Existuje spousta elektronických systémů, které dokážou poskytovat informace o své činnosti. Např. přístupový systém o příchodech pracovníků, monitorovací systém počítače o aktivitách uživatelů, telefonní systém o telefonátech, atd. Tato data je možno systematicky shromažďovat a jejich analýzou lze pozorovat jevy a souvislosti, které by jinak zůstaly skryty (např. chování uživatelů v závislosti na čase, efektivita využívání pracovní doby apod.).

Dále lze na základě předešlých analýz predikovat budoucí situace – nespokojenost zaměstnance, či budoucí možnou poruchu stroje na základě sledování trendů jednotlivých měřených ukazatelů. Tento moderní trend otvírá možnosti jiného efektivnějšího řízení firem a rozhodování na základě vazeb mezi existujícími daty. Obraťte se na profesionály v tomto oboru a kdykoliv nás kontaktujte.