Členství v projektu FENIX

Společnost MERIT GROUP a.s. se stala členem projektu FENIX a zařadila se tak mezi deset předních poskytovatelů internetových služeb v rámci České republiky.

Projekt FENIX vznikl jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým v minulosti čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě masivního DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

FENIX je určen společnostem, které poskytují připojení významným službám a potřebují zabezpečit jejich provoz i v těch nejkritičtějších situacích. Jelikož členství v projektu je podmíněno splněním přísných podmínek z oblasti zabezpečení síťové infrastruktury, můžeme konstatovat, že našim zákazníkům opět nabízíme něco navíc oproti běžným operátorům.

Aktuálně je v rámci ČR pouze 10 operátorů, kteří se mohou splněním těchto podmínek pochlubit.

Více o projektu na http://fe.nix.cz

TOP 100 ICT 2015

Společnost MERIT GROUP a.s. se v žebříčku prestižní publikace TOP 100 ICT společností v České republice umístila na 93. místě.

Vydavatelství IDG Czech Republic rekapituluje vývoj na českém ICT trhu v podobě přehledu Top 100. Díky ročence je možné nahlédnout do různých segmentů české technologicko-telekomunikační branže a zjistit, jak se dařilo největším tuzemským firmám po ekonomické stránce.

Audit systému jakosti

Společnost MERIT GROUP a.s. úspěšně absolvovala dozorový audit na zavedené systémy jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2012.

Sdružení pro certifikace systémů jakosti CQS provedlo ve společnosti dozorový audit a vydalo zprávu z auditu, kde konstatovalo, že služby poskytované společností MERIT GROUP a.s. jsou plně v souladu se zavedenými systémy jakosti výše uvedených norem a současně doporučilo další oblasti pro zlepšování činnosti.

PF 2015

Děkujeme všem svým obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Partnerské setkání 2014

Ve čtvrtek 30.října 2014 pořádala společnost MERIT GROUP a.s. každoroční společenský večer s významnými klienty a obchodními partnery pod titulem „Partnerské setkání 2014“. Pro uspořádání akce byl v letošním ročníku vybrán nový Family restaurant Lobster v nejvyšším patře obchodní galerie Šantovka. Hlavním kulturním bodem programu bylo divadelní představení mladé autorské a herecké dvojice Michaely Doleželové a Romana Vencla z divadla Do houslí. Všichni hosté shlédli komediální představení s názvem „Výročí“, které je jejich autorskou prvotinou. Druhá část večera probíhala již v prostorách restaurantu, kde měli všichni hosté příležitost degustovat řadu specialit italské kuchyně. Celá akce byla dle komentářů mnohých účastníků velmi příjemným a přátelským setkáním.

Ocenění IBM

Společnost IBM předala ocenění za rok 2013 svým nejlepším partnerům. Společnost MERIT GROUP a.s. v rámci tohoto hodnocení obdržela ocenění „TOP BUSINESS PARTNER 2013“ v kategorii hardware.

V rámci slavnostního předávání cen nejlepším obchodních partnerů IBM (High Value Business Partner‘s Session) v prostorách Muzea Stará Čistírna v Praze, které se konalo dne 11.3. 2014, převzal uvedené ocenění Jiří Šafránek, ředitel společnosti. MERIT GROUP a.s. tak navázala na ocenění získaná v předchozích letech a potvrdila také své postavení na trhu ICT a svůj zájem o dlouhodobou spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci v oblasti ICT.

Dozorový audit systému jakosti

V průběhu ledna společnost MERIT GROUP a.s. absolvovala dozorový audit na zavedené systémy jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN ISO/IEC 20000-1:2012.

Sdružení pro certifikace systémů jakosti CQS, které dozorový audit provedlo, vydalo stanovisko, že společnost MERIT GROUP a.s. poskytuje kvalitní služby všem svým klientům v souladu se zavedenými systémy jakosti výše uvedených norem.

PF 2014

Děkujeme všem svým obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Partnerské setkání 2013

Společnost MERIT GROUP a.s. jako každý rok pořádala dne 7. 11. 2013 „Partnerské setkání 2013 aneb grilování se zvířaty“. Setkání se konalo v příjemné restauraci Archa, která se nachází v těsné blízkosti zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce. Zoologická zahrada s restaurací je jedna z nejnavštěvovanějších v České republice, rozprostřená v podhůří Nízkého Jeseníku, nabízející krásnou krajinu, kterou ocení nejen milovník přírody.

Celý večer probíhal za doprovodu kapely Swing Pigs. Pro účastníky setkání byla přichystána spousta zábavy. Hosté se mohli zúčastnit noční prohlídky ZOO za doprovodu průvodkyně. V průběhu večera dorazila do restaurace zvířátka jako papoušek, lenochod či surikata, se kterými se mohli přítomní hosté „sblížit“. Také vystoupil kouzelník a v závěru večera se představil fakír s tanečnicí a hadem.

V rámci večera proběhlo hlasování o zvířátku, které společnost MERIT GROUP a.s. adoptovala. Hosté svými hlasy rozhodli a hlasování tak vyhrál oblíbený tygr ussurijský. Na chov této kočkovité šelmy věnovala společnost MERIT GROUP a.s. olomoucké zoologické zahradě částku ve výši 20 000,- Kč.

Zaměstnanci společnosti MERIT GROUP a.s. vyjadřují radost z hojné účasti přítomných hostů a všem tímto děkují.

MERIT GROUP a.s. se stal adoptivním rodičem tygra ussurijského více

Výjimečná zakázka

Společnost MERIT GROUP a.s. dokončila realizaci jednoho z největších a nejvíce sofistikovaných projektů v její dosavadní historii. Jedná se projekt vedený pod souhrnným názvem „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“ v jehož dílčí části „ Technologické centrum,“ vystupovala společnost MERIT GOUP a.s. jako subdodavatel. Předmětem tohoto dílčího plnění bylo vybudování Technologického centra, které je založeno na dvou geograficky oddělených technologických centrech jež jsou vzájemně propojená pomocí nezávislých optických tras, přičemž jedno z nich je hlavní a druhé plní roli záložního centra, přebírající řízení a provoz kritických služeb v případě výpadku hlavního centra nebo naopak. Obě tato technologická centra jsou pak vybavena ICT infrastrukturou, která je v maximální možné míře redundantní tak, aby byla zajištěna vysoká dostupnost dat a služeb v případě výpadku části nebo celého jednoho Technologického centra. Součástí plnění společnosti MERIT GROUP a.s. je také poskytnutí služeb Záložního technologického centra, provozní zajištění primárního technologického centra, záruční a pozáruční servis, vzdálený dohled a technická podpora v celkové délce 60ti měsíců.

Vlastní technologická centra, stejně jako ICT infrastruktura jsou nezbytná pro standardizaci informačních systémů kraje a jednotlivých organizací zřizovaných krajem, včetně zajištění stanovených úrovní poskytovaných služeb.

V regionu Olomouckého kraje se jedná o zcela ojedinělý projekt, výjimečný svým rozsahem, použitou technologií i náročností řešení.

Naše společnost je přesvědčena o tom, že celý projekt poslouží k zefektivnění úřadu Olomouckého kraje, jeho bližší integraci s obci s rozšířenou působností a v neposlední řade jednoduchou elektronickou komunikaci občana se samosprávou Olomouckého kraje.