Pour féliciter 2009

Děkujeme obchodním partnerů za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Projekt "Digitální škola"

Dne 1.září 2009 představila Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci zbrusu projekt "Digitální škola", který je realizován za technické podpory MERIT GROUP a.s. na systémových pro-středcích Datacentra Moravia.

Cílem projektu je zavádění nových podmínek využívání ICT a digitálních výukových zdrojů pro studenty i pedagogy. Slavnostní start projektu se uskutečnil přímo v jedné z učeben školy a to za přítomnosti studentů, pedagogů a novinářů. Veškeré aktivity budou ověřovány také na dalších vybraných školách Olomouckého kraje a budou následně prezentovány pro další praktické použití i pro ostatní školy v regionu.

Nový ředitel společnosti

Společnost MERIT GROUP a.s., působící již 19. rokem na trhu informačních a komunikačních technologií si vám dovoluje oznámit, že novým ředitelem společnosti byl jmenován pan Jiří Šafránek. Ve funkci tak vystřídal Ing. Pavla Jelínka PhD, který na pozici ředitele společnosti působil od roku 2000.

„Jmenování je pro mě obrovská výzva a závazek zároveň. Věřím, že se mi podaří navázat na úspěšnou práci Ing. Pavla Jelínka a tímto mu děkuji za vše, co pro společnost udělal“, říká Jiří Šafránek a dodává: „bezprostředním cílem pro následující období je úspěšně dokončit rozpracované projekty navazující na zvýšení efektivity služeb Datacentra Moravia a posílit jeho již tak výsostné postavení v regionu. V dlouhodobém horizontu se pak jedná o optimalizaci vnitřního chodu společnosti tak, aby byla schopna plně uspokojovat budoucí potřeby našich zákazníků.“

Jiří Šafránek nastoupil do společnosti MERIT GROUP a.s. v roce 2001 na pozici manažera obchodu a marketingu. Od roku 2004 zastával post obchodního ředitele a v roce 2006 byl zvolen do funkce předsedy představenstva.

Umístění TOP 100 ICT 2009

Společnost MERIT GROUP a.s. si v rámci prestižní publikace žebříčku TOP 100 ICT společností v České republice meziročně polepšila a umístila se tentokrát na 102. místě. Žebříček firem byl opět otištěn ve speciální dvojjazyčné publikaci, která vyšla na konci měsíce června 2009 jako příloha časopisu Computerworld. Tentokrát 15. Ročník jehož pořadatelem je i nadále magazín Computerworld byl slavnostně vyhlášen 17.6.2009 v prostorách Národního divadla v Praze.

Rozšíření páteřní sítě

Dne 20.2.2008 byla rozšířena páteřní síť společnosti MERIT GROUP a.s. pro poskytování datových služeb, zejména pak služeb připojení k Internetu. Jedná se o další dva spoje zabezpečující spolehlivé datové propojení mezi lokalitami Olomouc, Červenka, Uničov a Šternberk. Tyto vysokorychlostní spoje na technologii 10 GHz od společností Alcoma a OrCave nahradili spoje z Regionálního Centra Olomouc do uvedených lokalit, které z důvodu neregulace počtu poskytovatelů na výškové budově Regionálního centra Olomouc vykazovaly v poslední době vysoký stupeň zarušení a z něj vyplývající snížení datové propustnosti a celkové spolehlivosti datových přenosů do těchto lokalit.

Jsme přesvědčeni, že tato investice bude sloužit ku prospěchu všem stávajícím zákazníkům v daných lokalitách stejně, jako těm novým, kterých neustále přibývá. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na asistenci při případných změnách lokálních nastavení se prosím obraťte na operátory našeho dohledového centra.

Úspěšný audit Integrovaného Systému Řízení

Společnost MERIT GROUP a.s. ve dnech 21. – 22.1. 2009 úspěšně absolvovala dozorový audit Integrovaného Systému Řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a dle mezinárodní normy ČSN ISO/IEC 20000:2005. Výsledek dozorového auditu, který ve společnosti provedly organizace CQS – Czech Association for Quality Certification a EZÚ – Elektrotechnický zkušební ústav prokázal, že zavedené systémy managementu jsou v souladu s výše uvedenými normami a to ať již v případě dříve certifikovaných produktů a služeb, tak i těch které byly předmětem certifikace poprvé.

Naše společnost zaujala

Původní znění tiskové zprávy včetně fotoreportáže bylo na žádost Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest staženo.

Datacentrum Moravia

Akciová společnost Merit Group nabízí služby svého datacentra na základě SLA (Service Level Agreement), tedy smlouvy určující úroveň péče o umístěná zařízení. Většinou se jedná o nepřetržitý monitoring činnosti serveru – tzn. dostupnosti poskytovaných služeb, s deklarovanou dobou nástupu specialisty v případě problému. Reakční doba je pevně stanovena v SLA a rovněž je vyhodnocováno její plnění. V rámci SLA je možné mít nasmlouvané dodatečné služby typu pravidelná profylaxe, analýza logů, aktualizace sw, zálohování dat v některém z běžných zálohovacích schémat, zasílání datových médií pro archivaci a další služby dle přání zákazníka. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s postupy dle mezinárodního standardu ITIL (IT Infrastructure library), jehož aplikace je zárukou seriózního přístupu k problematice poskytování služeb v IT. Na základě ověření aplikace těchto principů do každodenního života datacentra je společnost MERIT GROUP a.s. certifikována dle ISO/IEC 20000:2005.

Tím ovšem nabídka služeb nekončí. V datacentru se nachází výkonný hardware – ve formě blade řešení s několika diskovými poli na technologii FC (Fibre Channel), který je určeno k simulaci a modelování zákaznických řešení na virtualizaci (VMWare či Hyper-V). To znamená, že je možné například před provedením nestandardního či neověřeného řešení v produkční infrastruktuře klienta, nasimulovat na virtuálních serverech chování řešení a tak minimalizovat případné škody či zbytečné prostoje při reálném nasazení. Takové řešení spočívá v postupném „navirtualizování“ skutečné infrastruktury klienta nástroji typu VMWare Converter a následné aplikaci požadovaných změn v datacentru, po vyhodnocení a otestování funkcionality řešení je možno bez obav přistoupit k nasazení „na ostro“. Uvedený postup lze použít i v případě, že klient chce ověřit funkčnost své infrastruktury před přechodem na virtualizaci ve své firmě. Ne nadarmo se říká „Lépe jednou vidět, než dvakrát slyšet“.

Další službou, která může ušetřit nemálo peněz, je možnost otestování požadavků aplikací na hardware serverů před nákupem serverů. Řada uživatelů se setkala s tím, že jim před implementací informačního sytému dodavatel doporučil hodnoty výkonů serverů pro instalaci informačního sytému, ale každým dalším dotazem na detaily konfigurace informací ubývalo. Klient pak s napětím očekávali, jak vlastně vše dopadne. V lepším případě byl hardware naddimenzován… Virtualizace nabízená pro testovací účely v Datacentru Moravia může i v tomto případě pomoci. Zde je totiž možné softwarově simulovat určitý výkon a velikost paměti virtuálního serveru a z chování a reakcí aplikací potom usoudit a otestovat, jaký hardware bude nejvýhodnější. Samozřejmostí je přítomnost zkušených techniků, po celou dobu těchto operací, kteří mohou jednotlivé kroky sami provádět, či poskytovat užitečné konzultace klientovi.

Dá se předpokládat, že v budoucnu rozhodne o úspěchu jednotlivých datových center schopnost individuálního přístupu k jednotlivým zákazníkům, nabídka konzultace a řešení na vysoce odborné technické úrovni a celá řada dalších služeb z balíčku tzv. přidaných hodnot. Služby datacenter si zajisté zaslouží více než tuctovou formulku ze supermarketu v duchu „housing již od….“.

IT SHOW 2008

Čtvrtek 19. června byl jedním z významných mezníků v životě společnosti MERIT GROUP a.s., která dosáhla dalšího stupně svého vývoje.

V tento den byla slavnostně otevřena rozšířená budova přestřižením pásky ředitelem společnosti Ing. Pavlem Jelínkem PhDr. společně s vedoucí divize správní Radkou Severovou.

Po úvodním proslovu a přípitku k dalšímu úspěšnému působení společnosti a spolupráce se zákazníky, pokračoval program druhou událostí, tentokrát s významem pro celou Moravu.

Předseda představenstva a současně obchodní ředitel společnosti Jiří Šafránek pak společně se zástupcem společnosti Fujitsu Siemens odhalili nejen technologicky, ale i designově velmi zdařilé DATACENTRUM MORAVIA.

Dalším programem dne byl již tradiční seminář IT SHOW 2008, kde byly prezentovány jednotlivé technologie související s právě otevřeným datacentrem. V roli hlavního partnera semináře vystupovala společnost Fujitsu-Siemens, dalšími partnery byli Siemens, Microsoft ČR a Cisco Systems prostřednictvím Alef Nula.

Certifikace INTEL

Prostřednictvím evropského ředitelství společnosti INTEL jsme v rámci programu Partner Channel Program obdrželi certifikaci, která nás opravňuje ke kvalifikovanému poradenství, návrhům, instalacím a konfiguracím serverů INTEL, dále pak k předprodejnímu a servisnímu poradenství v oblasti procesorů, základních desek a řadičů.