Úspěšný audit Integrovaného Systému Řízení

Společnost MERIT GROUP a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit systémů řízení jakosti. Pro další období tak obnovila certifikaci dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2009 a management služeb IT v organizaci ČSN ISO/IEC 20000-1 : 2006.

Společnost tak opětovně prokázala zvládnutí všech potřebných procesů k poskytování kvalitních služeb svým současným i budoucím klientům.

Audit obou uvedených norem v sídle společnosti provedlo Sdružení pro certifikaci systémů jakosti CQS.

Microsoft Gold Partner

Společnost MERIT GROUP a.s. obhájila statut Microsoft Gold Partner pro další období 2010-2011. K opětovnému získání této úrovně partnerství jste nám pomohli i Vy naši zákazníci, za což Vám velmi děkujeme.

Díky dosažené úrovně partnerství tak může svým klientům i nadále nabízet kvalitní specializované služby v oblasti návrhů řešení a optimalizace infrastruktury ICT a tím pomáhat jejich podnikání.

Datacentrum Moravia v tisku

Reseller magazín, časopis zaměřený na prodejní kanály IT, vybral naše datové centrum jako vhodný příklad diferencované nabídky hostingových služeb. V čem spočívá se dozvíte v případové studii uveřejněné v magazínu č. 1/2010.

Pour féliciter 2010

Společnost MERIT GROUP a.s. děkuje obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přeje mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Pour féliciter 2009

Děkujeme obchodním partnerů za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!

Projekt "Digitální škola"

Dne 1.září 2009 představila Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Olomouci zbrusu projekt "Digitální škola", který je realizován za technické podpory MERIT GROUP a.s. na systémových pro-středcích Datacentra Moravia.

Cílem projektu je zavádění nových podmínek využívání ICT a digitálních výukových zdrojů pro studenty i pedagogy. Slavnostní start projektu se uskutečnil přímo v jedné z učeben školy a to za přítomnosti studentů, pedagogů a novinářů. Veškeré aktivity budou ověřovány také na dalších vybraných školách Olomouckého kraje a budou následně prezentovány pro další praktické použití i pro ostatní školy v regionu.

Nový ředitel společnosti

Společnost MERIT GROUP a.s., působící již 19. rokem na trhu informačních a komunikačních technologií si vám dovoluje oznámit, že novým ředitelem společnosti byl jmenován pan Jiří Šafránek. Ve funkci tak vystřídal Ing. Pavla Jelínka PhD, který na pozici ředitele společnosti působil od roku 2000.

„Jmenování je pro mě obrovská výzva a závazek zároveň. Věřím, že se mi podaří navázat na úspěšnou práci Ing. Pavla Jelínka a tímto mu děkuji za vše, co pro společnost udělal“, říká Jiří Šafránek a dodává: „bezprostředním cílem pro následující období je úspěšně dokončit rozpracované projekty navazující na zvýšení efektivity služeb Datacentra Moravia a posílit jeho již tak výsostné postavení v regionu. V dlouhodobém horizontu se pak jedná o optimalizaci vnitřního chodu společnosti tak, aby byla schopna plně uspokojovat budoucí potřeby našich zákazníků.“

Jiří Šafránek nastoupil do společnosti MERIT GROUP a.s. v roce 2001 na pozici manažera obchodu a marketingu. Od roku 2004 zastával post obchodního ředitele a v roce 2006 byl zvolen do funkce předsedy představenstva.

Umístění TOP 100 ICT 2009

Společnost MERIT GROUP a.s. si v rámci prestižní publikace žebříčku TOP 100 ICT společností v České republice meziročně polepšila a umístila se tentokrát na 102. místě. Žebříček firem byl opět otištěn ve speciální dvojjazyčné publikaci, která vyšla na konci měsíce června 2009 jako příloha časopisu Computerworld. Tentokrát 15. Ročník jehož pořadatelem je i nadále magazín Computerworld byl slavnostně vyhlášen 17.6.2009 v prostorách Národního divadla v Praze.

Rozšíření páteřní sítě

Dne 20.2.2008 byla rozšířena páteřní síť společnosti MERIT GROUP a.s. pro poskytování datových služeb, zejména pak služeb připojení k Internetu. Jedná se o další dva spoje zabezpečující spolehlivé datové propojení mezi lokalitami Olomouc, Červenka, Uničov a Šternberk. Tyto vysokorychlostní spoje na technologii 10 GHz od společností Alcoma a OrCave nahradili spoje z Regionálního Centra Olomouc do uvedených lokalit, které z důvodu neregulace počtu poskytovatelů na výškové budově Regionálního centra Olomouc vykazovaly v poslední době vysoký stupeň zarušení a z něj vyplývající snížení datové propustnosti a celkové spolehlivosti datových přenosů do těchto lokalit.

Jsme přesvědčeni, že tato investice bude sloužit ku prospěchu všem stávajícím zákazníkům v daných lokalitách stejně, jako těm novým, kterých neustále přibývá. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na asistenci při případných změnách lokálních nastavení se prosím obraťte na operátory našeho dohledového centra.