Úspěšný audit Integrovaného Systému Řízení

Společnost MERIT GROUP a.s. ve dnech 21. – 22.1. 2009 úspěšně absolvovala dozorový audit Integrovaného Systému Řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a dle mezinárodní normy ČSN ISO/IEC 20000:2005. Výsledek dozorového auditu, který ve společnosti provedly organizace CQS – Czech Association for Quality Certification a EZÚ – Elektrotechnický zkušební ústav prokázal, že zavedené systémy managementu jsou v souladu s výše uvedenými normami a to ať již v případě dříve certifikovaných produktů a služeb, tak i těch které byly předmětem certifikace poprvé.

Naše společnost zaujala

Původní znění tiskové zprávy včetně fotoreportáže bylo na žádost Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest staženo.

Datacentrum Moravia

Akciová společnost Merit Group nabízí služby svého datacentra na základě SLA (Service Level Agreement), tedy smlouvy určující úroveň péče o umístěná zařízení. Většinou se jedná o nepřetržitý monitoring činnosti serveru – tzn. dostupnosti poskytovaných služeb, s deklarovanou dobou nástupu specialisty v případě problému. Reakční doba je pevně stanovena v SLA a rovněž je vyhodnocováno její plnění. V rámci SLA je možné mít nasmlouvané dodatečné služby typu pravidelná profylaxe, analýza logů, aktualizace sw, zálohování dat v některém z běžných zálohovacích schémat, zasílání datových médií pro archivaci a další služby dle přání zákazníka. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s postupy dle mezinárodního standardu ITIL (IT Infrastructure library), jehož aplikace je zárukou seriózního přístupu k problematice poskytování služeb v IT. Na základě ověření aplikace těchto principů do každodenního života datacentra je společnost MERIT GROUP a.s. certifikována dle ISO/IEC 20000:2005.

Tím ovšem nabídka služeb nekončí. V datacentru se nachází výkonný hardware – ve formě blade řešení s několika diskovými poli na technologii FC (Fibre Channel), který je určeno k simulaci a modelování zákaznických řešení na virtualizaci (VMWare či Hyper-V). To znamená, že je možné například před provedením nestandardního či neověřeného řešení v produkční infrastruktuře klienta, nasimulovat na virtuálních serverech chování řešení a tak minimalizovat případné škody či zbytečné prostoje při reálném nasazení. Takové řešení spočívá v postupném „navirtualizování“ skutečné infrastruktury klienta nástroji typu VMWare Converter a následné aplikaci požadovaných změn v datacentru, po vyhodnocení a otestování funkcionality řešení je možno bez obav přistoupit k nasazení „na ostro“. Uvedený postup lze použít i v případě, že klient chce ověřit funkčnost své infrastruktury před přechodem na virtualizaci ve své firmě. Ne nadarmo se říká „Lépe jednou vidět, než dvakrát slyšet“.

Další službou, která může ušetřit nemálo peněz, je možnost otestování požadavků aplikací na hardware serverů před nákupem serverů. Řada uživatelů se setkala s tím, že jim před implementací informačního sytému dodavatel doporučil hodnoty výkonů serverů pro instalaci informačního sytému, ale každým dalším dotazem na detaily konfigurace informací ubývalo. Klient pak s napětím očekávali, jak vlastně vše dopadne. V lepším případě byl hardware naddimenzován… Virtualizace nabízená pro testovací účely v Datacentru Moravia může i v tomto případě pomoci. Zde je totiž možné softwarově simulovat určitý výkon a velikost paměti virtuálního serveru a z chování a reakcí aplikací potom usoudit a otestovat, jaký hardware bude nejvýhodnější. Samozřejmostí je přítomnost zkušených techniků, po celou dobu těchto operací, kteří mohou jednotlivé kroky sami provádět, či poskytovat užitečné konzultace klientovi.

Dá se předpokládat, že v budoucnu rozhodne o úspěchu jednotlivých datových center schopnost individuálního přístupu k jednotlivým zákazníkům, nabídka konzultace a řešení na vysoce odborné technické úrovni a celá řada dalších služeb z balíčku tzv. přidaných hodnot. Služby datacenter si zajisté zaslouží více než tuctovou formulku ze supermarketu v duchu „housing již od….“.

IT SHOW 2008

Čtvrtek 19. června byl jedním z významných mezníků v životě společnosti MERIT GROUP a.s., která dosáhla dalšího stupně svého vývoje.

V tento den byla slavnostně otevřena rozšířená budova přestřižením pásky ředitelem společnosti Ing. Pavlem Jelínkem PhDr. společně s vedoucí divize správní Radkou Severovou.

Po úvodním proslovu a přípitku k dalšímu úspěšnému působení společnosti a spolupráce se zákazníky, pokračoval program druhou událostí, tentokrát s významem pro celou Moravu.

Předseda představenstva a současně obchodní ředitel společnosti Jiří Šafránek pak společně se zástupcem společnosti Fujitsu Siemens odhalili nejen technologicky, ale i designově velmi zdařilé DATACENTRUM MORAVIA.

Dalším programem dne byl již tradiční seminář IT SHOW 2008, kde byly prezentovány jednotlivé technologie související s právě otevřeným datacentrem. V roli hlavního partnera semináře vystupovala společnost Fujitsu-Siemens, dalšími partnery byli Siemens, Microsoft ČR a Cisco Systems prostřednictvím Alef Nula.

Certifikace INTEL

Prostřednictvím evropského ředitelství společnosti INTEL jsme v rámci programu Partner Channel Program obdrželi certifikaci, která nás opravňuje ke kvalifikovanému poradenství, návrhům, instalacím a konfiguracím serverů INTEL, dále pak k předprodejnímu a servisnímu poradenství v oblasti procesorů, základních desek a řadičů.

Partnerství VMWare

Společnost MERIT GROUP a.s. získala u společnosti VMware stupeň partnerství na úrovni - VMware Professional partner.

Dosažení tohoto stupně partnerství u současného lídra na poli virtualizačních řešení předchází celá řada školení a zkoušek nejen technických specialistů, ale i obchodních manažerů. Dosažení tohoto prestižního titulu zcela odpovídá dlouhodobé firemní strategii a záměrům v této oblasti působení.

Nová webová prezentace

Společnost MERIT GROUP a.s. spustila 16. 10. 2008 nové webové stránky. Došlo ke grafickému a obsahovému sjednocení stránek.

Jsme přesvědčeni, že moderní design, jasná a přehledně formulovaná nabídka produktů, služeb a informací o společnosti s možností jednoznačné zpětné vazby budou pro návštěvníky příjemnou změnou.

Seminář IT SHOW 2008

DATACENTRUM MORAVIA otevřeno

Dne 19. 6. 2008 došlo ke slavnostnímu otevření nového datového centra společnosti MERIT GROUP a.s. Ve spolupráci s technologickým partnerem Fujitsu Siemens Computers, jsme tak vybudovali nejen datové centrum, showroom aktuálních technologií, ale také prostor pro testování a následnou definici potřebné výpočtové kapacity pro rozsáhlá řešení našich zákazníků, zákazníků společnosti Fujitsu Siemens Computers, ale také zákazníků nám konkurujících společností.

Jedná se o velice významnou investici a současně také o velkou příležitost pro celou řadu zákazníků nejen z regionu Olomouckého kraje, ve kterém až do roku 2008 nebylo žádné profesionální, komerčně přístupné datové centrum.

Dokončena přístavba sídla

V průběhu měsíce června byla slavnostně dokončena přístavba sídla společnosti, která si po dobu své realizace vyžádala nemalou trpělivost všech zaměstnanců, zejména s ohledem na částečná provozní omezení, která vznikala v průběhu stavby.

V těchto dnech již mohou všichni zaměstanci plně využívat nové reprezetativní prostory společnosti a mají tak k dipozici moderní, plně vybavené a důstojné pracovní prostředí.

Z důvodu dynamického vývoje byla celá přístavba pro společnost nezbytným rozšířením jejich provozních prostor a společnost tak kromě běžných kanceláří, jednacích a zasedacích prostor získala několikanásobně větší sklad a technologickou dílnu.

Umístění TOP 100 ICT 2008

Společnost MERIT GROUP se na žebříčku, který je sestavován každoročně časopisem Computerworld, umístila na 103. místě mezi ICT firmami v České republice a ve srování s předchozím ročníkem se propracovala o 20 míst výše.

Prestižní publikace TOP 100 ICT společností v České republice vychází každým rokem v průběhu měsíce června dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) a je věnována zmapování českého trhu informačních technologií a telekomunikací (žebříčky, analytické studie, rozbor trhu).