VMware Master Services Competency Digital Workspace

Náš další úspěch, na který jsme právem hrdí a pyšní.

Naše firma získala prestižní ocenění: VMware Master Services Competency Digital Workspace.

V kombinaci s MSC Network virtualization jsme jediní v ČR. Děkujeme všem, kdo se podíleli. MERIT


nejvyšší VMware partnerský status

Naše společnost získala nejvyšší VMware partnerský status PRINCIPAL partner v oblasti Network Virtualization. Velká gratulace celému našemu týmu! MERIT zkrátka jede.

 

COMPLIANCE PROGRAM

Naše společnost úspěšně nasadila compliance program. Jeho součástí je etický kodex MERIT GROUP a.s., který je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve společnosti. Účelem Etického kodexu je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad :

  • obchodního styku,
  • vztahu se zákazníky a partnery,
  • zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdat příčinu vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti dle ZTOPO v platném znění.

Více informací : https://www.merit.cz/compliance-program

Rádi spolupracujeme na projektech pro dobrou věc

Jsme vždy rádi, když můžeme spolupracovat na projektech pro dobrou věc.

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc využívá k monitorování malých pacientů na jednotce intenzivní péče nový kamerový systém. Jeho přínos je při současných přísných epidemiologicko-hygienických podmínkách obrovský. Systém nemocnici věnovala firma TSS Group a společnost MERIT GROUP jej bezplatně nainstalovala.

Více na: https://www.fnol.cz/aktuality/detska-jip-ma-k-dispozici-kamerovy-system-firmy-jej-poskytly-bezplatne?fbclid=IwAR0bZ9jN_xUMH0APBArZeTIW5A8fIVWb5OZBmkFU9l1-Nn901vUMQ7r0QHMNové datové centrum na Univerzitě Palackého v Olomouci

V období leden-březen 2020 naše společnost realizovala komplexní dodávku podpůrných technologií pro nově vybudované Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Olomouc – Holice.

Součástí zakázky byla dodávka non-IT technologií pro provoz datového centra zahrnující přesné chlazení včetně potrubí chladiva, centrální záložní zdroj UPS, rozvaděče pro IT technologie včetně zakrytování studené uličky, silové rozvody včetně rozváděčů a samočinné hasicí zařízení. Dodávané technologie jsou založené na produktech výrobce Vertiv.

Kompletní instalace a zprovoznění dodávaných zařízení do funkčního celku včetně provozních a zátěžových testů s ověřením funkčnosti všech dodávaných zařízení se zátěží 24 kW bylo úspěšně předáno ke konci března 2020.

 

Velikonoce 2020

Krásné Velikonoce a klidné svátky.

Váš MERIT

Pomáháme

My v MERITU umíme pomoc. Není nám lhostejné, co se děje okolo nás a vždy pomůžeme.

Proto jsme darovali respirátory FFP3 pro ty nejdůležitější.

Konkrétně pro oddělení 21C - jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP) – Dětská klinika3 Olomouc.

Navíc díky Endelíně - manželce našeho kolegy - jsme dokázali ušít více než 100 roušek, které směřují právě do nemocnice.

Pomáháme, protože bez srdce to prostě nejde.

I my se připojujeme k heslu: Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.

Děkujeme. MERIT


VMware ocenění

V minulém týdnu jsme získali od VMware ocenění partnera roku 2019 pro oblast Data Center Virtualization. Velmi si spolupráce vážíme a děkujeme za důvěru. Těšíme se na výzvy v roce 2020.

 


PROVOZ

Dobrý den,

na současný stav jsme připraveni. Jsme profesionálové.
Používáme respirátory, roušky a antibakteriální gely.
Naše i Vaše bezpečnost je pro nás samozřejmostí.
Můžete nás tedy přijmout na osobní schůzku.
Máme dostatečné lidské i materiální kapacity.

Nenecháme Vás v tom. Váš MERIT