IT SHOW 2008

Čtvrtek 19. června byl jedním z významných mezníků v životě společnosti MERIT GROUP a.s., která dosáhla dalšího stupně svého vývoje.

V tento den byla slavnostně otevřena rozšířená budova přestřižením pásky ředitelem společnosti Ing. Pavlem Jelínkem PhDr. společně s vedoucí divize správní Radkou Severovou.

Po úvodním proslovu a přípitku k dalšímu úspěšnému působení společnosti a spolupráce se zákazníky, pokračoval program druhou událostí, tentokrát s významem pro celou Moravu.

Předseda představenstva a současně obchodní ředitel společnosti Jiří Šafránek pak společně se zástupcem společnosti Fujitsu Siemens odhalili nejen technologicky, ale i designově velmi zdařilé DATACENTRUM MORAVIA.

Dalším programem dne byl již tradiční seminář IT SHOW 2008, kde byly prezentovány jednotlivé technologie související s právě otevřeným datacentrem. V roli hlavního partnera semináře vystupovala společnost Fujitsu-Siemens, dalšími partnery byli Siemens, Microsoft ČR a Cisco Systems prostřednictvím Alef Nula.

Certifikace INTEL

Prostřednictvím evropského ředitelství společnosti INTEL jsme v rámci programu Partner Channel Program obdrželi certifikaci, která nás opravňuje ke kvalifikovanému poradenství, návrhům, instalacím a konfiguracím serverů INTEL, dále pak k předprodejnímu a servisnímu poradenství v oblasti procesorů, základních desek a řadičů.

Partnerství VMWare

Společnost MERIT GROUP a.s. získala u společnosti VMware stupeň partnerství na úrovni - VMware Professional partner.

Dosažení tohoto stupně partnerství u současného lídra na poli virtualizačních řešení předchází celá řada školení a zkoušek nejen technických specialistů, ale i obchodních manažerů. Dosažení tohoto prestižního titulu zcela odpovídá dlouhodobé firemní strategii a záměrům v této oblasti působení.

Nová webová prezentace

Společnost MERIT GROUP a.s. spustila 16. 10. 2008 nové webové stránky. Došlo ke grafickému a obsahovému sjednocení stránek.

Jsme přesvědčeni, že moderní design, jasná a přehledně formulovaná nabídka produktů, služeb a informací o společnosti s možností jednoznačné zpětné vazby budou pro návštěvníky příjemnou změnou.

Seminář IT SHOW 2008

DATACENTRUM MORAVIA otevřeno

Dne 19. 6. 2008 došlo ke slavnostnímu otevření nového datového centra společnosti MERIT GROUP a.s. Ve spolupráci s technologickým partnerem Fujitsu Siemens Computers, jsme tak vybudovali nejen datové centrum, showroom aktuálních technologií, ale také prostor pro testování a následnou definici potřebné výpočtové kapacity pro rozsáhlá řešení našich zákazníků, zákazníků společnosti Fujitsu Siemens Computers, ale také zákazníků nám konkurujících společností.

Jedná se o velice významnou investici a současně také o velkou příležitost pro celou řadu zákazníků nejen z regionu Olomouckého kraje, ve kterém až do roku 2008 nebylo žádné profesionální, komerčně přístupné datové centrum.

Dokončena přístavba sídla

V průběhu měsíce června byla slavnostně dokončena přístavba sídla společnosti, která si po dobu své realizace vyžádala nemalou trpělivost všech zaměstnanců, zejména s ohledem na částečná provozní omezení, která vznikala v průběhu stavby.

V těchto dnech již mohou všichni zaměstanci plně využívat nové reprezetativní prostory společnosti a mají tak k dipozici moderní, plně vybavené a důstojné pracovní prostředí.

Z důvodu dynamického vývoje byla celá přístavba pro společnost nezbytným rozšířením jejich provozních prostor a společnost tak kromě běžných kanceláří, jednacích a zasedacích prostor získala několikanásobně větší sklad a technologickou dílnu.

Umístění TOP 100 ICT 2008

Společnost MERIT GROUP se na žebříčku, který je sestavován každoročně časopisem Computerworld, umístila na 103. místě mezi ICT firmami v České republice a ve srování s předchozím ročníkem se propracovala o 20 míst výše.

Prestižní publikace TOP 100 ICT společností v České republice vychází každým rokem v průběhu měsíce června dvojjazyčně (v českém a anglickém jazyce) a je věnována zmapování českého trhu informačních technologií a telekomunikací (žebříčky, analytické studie, rozbor trhu).