Partnerské setkání 2011

Ve čtvrtek 3.listopadu 2011 pořádala společnost MERIT GROUP a.s. každoroční společenský večer s významnými klienty a obchodními partnery pod titulem „Partnerské setkání 2011“. Letošní ročník byl současně výjimečný tím, že společnost oslavila 20. výročí působení na trhu informačních a komunikačních technologií. Pro uspořádání akce byla tentokrát zvolena nádherně zrekonstruovaná pevnůstka Fort Křelov XVII, která se nachází v bezprostřední blízkosti Olomouce. Zábavný program večera se odvíjel ve středověkém duchu v prostředí se skvělou atmosférou. Všichni hosté absolvovali prohlídku areálu, muzea i katakomb. Měli také možnost shlédnout humorné představení o historických zbraních, vystřelit si s představovaných zbraní na terč, vyzkoušet středověká mučidla a další dobové kratochvíle. Vrcholem programu večera se stal úžasný ohňostroj, který dle ohlasu hostů zastínil leckteré novoroční oslavy. Celá akce byla dle vyjádření mnohých účastníků velmi důstojná a zároveň přátelská a neformální.

Rádi bychom Vám všem, našim zákazníkům, poděkovali za účast a těšíme se na další spolupráci.

Nový obchodní ředitel

Společnost MERIT GROUP a.s., působící již 21. rokem na trhu informačních a komunikačních technologií si vám dovoluje oznámit, že novým obchodním ředitelem společnosti byl s účinností ke dni 1. 11. 2011 jmenován pan Petr Weigel, který doposud zastával post vedoucího divize obchodní.

"V minulých letech jsem ve společnosti pracoval na obdobné pozici. Věřím proto, že moje zkušenost z této oblasti pomůže dále propojovat naše obchodní zájmy s potřebami našich zákazníků," řekl ke svému jmenování Petr Weigel. "V pozici obchodního ředitele chci především rozvíjet dlouhodobě korektní vztahy se zákazníky a flexibilitu našich řešení, což naši zákazníci hodnotí jako jedny z nejdůležitějších kritérií naší spolupráce," dodal.

Petr Weigel nastoupil do společnosti MERIT GROUP a.s. v roce 2006 na pozici obchodního manažera, od roku 2008 zastával post vedoucího divize obchodní a na konci roku 2009 byl valnou hromadou akcionářů zvolen do funkce člena představenstva.

Umístění v TOP 100 ICT 2011

Časopis CIO Business World vydal další ročník prestižní publikace TOP 100 ICT společností v České republice. V žebříčku hodnocení IT společností se MERIT GROUP a.s. umístila na 106 místě.

Člen sdružení NIX.cz

Společnost MERIT GROUP a.s. se stala plnohodnotným členem sdružení NIX.CZ, provozovatele hlavního neutrálního výměnného uzlu Internetu NIX.CZ (Neutral Internet Exchange) v ČR. Jako první společnost pocházející z Olomouckého kraje tak zahájila proces navazování přímých peeringů s ostatními členy sdružení, kterých je z řad českých i zahraničních poskytovatelů internetových služeb aktuálně 83. V kombinaci s vlastním datovým centrem a páteřní optickou infrastrukturou se společnost stala plnohodnotným partnerem jak operátorů s celorepublikovou působností, tak ryze lokálních ISP. „Pro společnost se jedná o významný milník v její historii, který umožní další zvýšení efektivity a dostupnosti služeb a to nejen pro zákazníky DATACENTRA MORAVIA“ říká Jaroslav Bant, člen představenstva a dodává „vstupem mezi českou internetovou elitu byl ze strany společnosti dovršen dříve avizovaný proces opuštění retailového segmentu datových, hlasových a video služeb v Olomouci.“

RIPE NCC Member

Společnost MERIT GROUP a.s. se stala oficiálním členem sdružení RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) neboli LIRem (Local Internet Registry ) na základě čehož jsme schopni pro naše zákazníky registrovat autonomní systémy, IPv4 a IPv6 adresní prostory. Ze strany společnosti se jedná o dlouhodobě plánovaný krok, který navazuje na probíhající projekty výstavby páteřní optické infrastruktury a zvýšení dostupnosti služeb DATACENTRA MORAVIA. Jedním z dílčích vyústění probíhajících projektů pak bude oficiální členství společnosti ve sdružení NIX.CZ a přímé napojení datacentra do uzlů NIX.CZ, jako vůbec první společnosti z Olomouckého kraje.

Rozšíření páteřní sítě

Dne 20.2.2008 byla rozšířena páteřní síť společnosti MERIT GROUP a.s. pro poskytování datových služeb, zejména pak služeb připojení k Internetu. Jedná se o další dva spoje zabezpečující spolehlivé datové propojení mezi lokalitami Olomouc, Červenka, Uničov a Šternberk. Tyto vysokorychlostní spoje na technologii 10 GHz od společností Alcoma a OrCave nahradili spoje z Regionálního Centra Olomouc do uvedených lokalit, které z důvodu neregulace počtu poskytovatelů na výškové budově Regionálního centra Olomouc vykazovaly v poslední době vysoký stupeň zarušení a z něj vyplývající snížení datové propustnosti a celkové spolehlivosti datových přenosů do těchto lokalit.

Jsme přesvědčeni, že tato investice bude sloužit ku prospěchu všem stávajícím zákazníkům v daných lokalitách stejně, jako těm novým, kterých neustále přibývá. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na asistenci při případných změnách lokálních nastavení se prosím obraťte na operátory našeho dohledového centra.

Úspěšný audit Integrovaného Systému Řízení

Společnost MERIT GROUP a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit systémů řízení jakosti. Pro další období tak obnovila certifikaci dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2009 a management služeb IT v organizaci ČSN ISO/IEC 20000-1 : 2006.

Společnost tak opětovně prokázala zvládnutí všech potřebných procesů k poskytování kvalitních služeb svým současným i budoucím klientům.

Audit obou uvedených norem v sídle společnosti provedlo Sdružení pro certifikaci systémů jakosti CQS.

Microsoft Gold Partner

Společnost MERIT GROUP a.s. obhájila statut Microsoft Gold Partner pro další období 2010-2011. K opětovnému získání této úrovně partnerství jste nám pomohli i Vy naši zákazníci, za což Vám velmi děkujeme.

Díky dosažené úrovně partnerství tak může svým klientům i nadále nabízet kvalitní specializované služby v oblasti návrhů řešení a optimalizace infrastruktury ICT a tím pomáhat jejich podnikání.

Datacentrum Moravia v tisku

Reseller magazín, časopis zaměřený na prodejní kanály IT, vybral naše datové centrum jako vhodný příklad diferencované nabídky hostingových služeb. V čem spočívá se dozvíte v případové studii uveřejněné v magazínu č. 1/2010.

Pour féliciter 2010

Společnost MERIT GROUP a.s. děkuje obchodním partnerům za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili a přeje mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce!