Movember finále

I tento rok se nám podařilo vybrat krásnou finanční částku na boj proti rakovině.
Moc děkujeme všem kolegům a firmě za podporu. Příští rok opět provětráme naše kňoury :-)


Vánoční benefice 2018

I v letošním roce realizujeme ve spolupráci s organizací Crosspoint a Fakultní nemocnicí Olomouc a společností TESCO SW a.s. interní benefici na podporu dlouhodobě nemocných dětí v Olomouckém kraji. Letošní benefiční projekt navazuje na loňský rok, kdy se povedlo z výtěžku benefice zakoupit unikátní přístroj pro včasnou diagnostiku cystické fibrózy. Tento přístroj velmi významně pomohl mnoha dětem a jejich rodinám.  Plánovaný výtěžek ze vstupného bude předán Fakultní nemocnici Olomouc na podporu léčby cystické fibrózy.

Certifikát AAA

i V roce 2018 ZÍSKALA naše společnost NEJVYŠŠÍ STUPEŇ CERTIFIKÁTU AAA

V rámci kredibility naše společnost získala nejvyšší stupeň certifikátu AAA – hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti. 

Ocenění mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace.

Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,6 % subjektů působících v České republice, prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností.  MERIT splňuje kritéria nejpřísnějšího hodnocení. Jsme hrdí na své silné postavení na trhu.


IT HACKATHON JUNIOR

26.listopadu 2018 Vás srdečně zveme na festival IT pro všechny středoškoláky a středoškolačky Olomouckého kraje.

MERIT je hrdý partner a studenti se můžou těšit na náš interaktivní workshop na téma Virtualizace všeho a všude. 

Více na : http://www.ithackathon.cz/


Seminář BigData

14.12.2018 pořádáme seminář na téma BigData s řešením Splunk.

On-line registrace zdarma: http://seminar.merit.cz/

Těšíme se na Vás.Obnova IT infrastruktury v Papcelu Litovel

Naše společnost MERIT GROUP a s. realizovala v lednu až březnu 2018 obnovu IT infrastruktury v Papcelu Litovel v hodnotě 4,2 mil. Kč.

V návrhu řešení obnovy byl kladen v maximální míře důraz na geograficky oddělené uspořádání jednotlivých prvků (primární a sekundární lokalita). Řešení obsahuje tři fyzické servery, tři SAN switche a jednu storage na technologiích Hewlett Packard Enterprise. Bylo také posíleno pokrytí wifi v areálu Papcelu. Z dalších technologii byla využita virtualizace na platformě VMWare, zálohování Veeam, licencování Microsoft. 
Součástí zakázky bylo i vybudování optické trasy v areálu Papcelu.


ACTIV-ACTIV na Zlínském kraji

V měsíci 10/2018 zrealizovala naše společnost MERIT GROUP a s. dodávku a implementaci 2ks diskových polí + přídavných polic pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje, v celkové hodnotě 3.9 mil. Kč.

Disková pole jsou umístěna ve dvou lokalitách vzdálených 5km od sebe a jsou nastavena v režimu Active/Active cluster s automatickým failoverem. 

Každé pole má 5TB čisté využitelné diskové kapacity v RAID 6 za použití 2.5“ SAS disků a samostatnou SSD cache/tier o velikosti 2TB pro výkonovou akceleraci. Přídavná disková police zahrnuje 50TB čisté využitelné diskové kapacity v RAID6 za použití SSD disků.

Požadovaný výkon SSD části diskového pole byl při charakteru provozu 70% random read / 30% random write diskových operací při dodané diskové kapacitě naměřen 23 500 IOPS s response time maximálně 2ms pro 64KB bloky.


Konektivita na školách v Přerově

V rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 a ZŠ Přerov Velká Dlážka 5 - KONEKTIVITA“ jsme realizovali v období 7-8/2018 zakázky na vybraných základních školách v rozsahu 7.700.000 Kč.

Cílem projektu byla kompletní rekonstrukce strukturované kabeláže, dodávka a implementace aktivních prvků sítě včetně pokrytí prostor školy wifi, implementace zabezpečení a monitoringu sítě v souladu se standardem konektivity škol a vybavení odborných učeben – multimediální, jazyková a  chemická laboratoř – interaktivní výuka a další pomůcky.


Výukový cluster pro výuku virtualizačních technologií

V rámci podpory technického vzdělávání a rozvíjení konceptu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, byl v rámci Operačního programu – Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) realizován na půdě Univerzity Palackého projekt „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci“ (ROSTU).

Jedním z cílů tohoto projektu bylo vybudování Centra virtualizačních a multimediálních technologií s cílem zařazení oblasti virtualizačních technologií a moderních digitálních výukových prostředků s přesahem do praktické aplikace v prostředí školských zařízení.

Naše společnost MERIT GROUP a.s. dodala a instalovala v červenci a srpnu 2018 výukový VMWare cluster. Ten obsahuje celkem 8 virtualizačních serverů s celkovým počtem 196 jader a více než 1,2 TB celkové kapacity operační paměti. Potřebná data jsou ukládána do dvou nezávislých diskových polí o celkové kapacitě 36 TB a celá infrastruktura je propojena optickými rozvody s propustností 40 Gb/s. Samozřejmostí jsou nejen zálohovací jednotky a zdroje nepřerušené dodávky napájení (UPS), ale také také potřebné metalické a optické rozvody pro servis a správu celého řešení.

Cluster je provozován na virtualizační vrstvě VMWare vSphere verze 6.5, která umožňuje realizaci tzv. „virtualizace ve virtualizaci“ s použitím dalších virtualizačních vrstev.

Na základě vybudování potřebné provozní infrastruktury jsme pomohli Pedagogické fakultě se zařazením do prestižního programu VMWare IT Academy, jakožto jediné vysokoškolské pracoviště na území České republiky. Na základě této certifikace byl vytvořen jedinečný koncept „výukových“ balíčků, pomocí kterých je možné realizovat výuku zaměřenou nejen na konfiguraci a využití virtualizačních řešení pro provoz infrastruktur, ale také na oblast praktické správy informačních systémů postavených na technologii Microsoft Windows Server. 


https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/pdf-up-ma-vyukovy-cluster-pro-vyuku-virtualizacnich-technologii/