DODÁVKA POČÍTAČOVÝCH SESTAV KATEDŘE TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UPOL

V červenci 2023 se naše společnost MERIT GROUP a.s. zúčastnila soutěže v rámci Dynamického nákupního systému Univerzity Palackého v Olomouci.

Realizovali jsme dodávku 64 ks designových sestav all-in-one značky Hewlett Packard, konkrétně modelů EliteOne 840 G9 AiO 24“. Tyto výkonné počítače budou pomáhat studentům Katedry technické a informační výchovy.

 

 

Jsme rádi, že budoucí specialisté našeho oboru studují zrovna v naší domovské Olomouci. Univerzita Palackého Olomouc je alma mater mnoha členů naší společnosti. Neodmyslitelně tak zaujímá místo v našem srdci. A již přes 30 let víme, že bez srdce to prostě nejde.

Obměna serverů pro virtualizaci Dopravního podniku města Olomouce

Společnost MERIT GROUP a.s. zvítězila ve výběrovém řízení „Dopravní podnik města Olomouce, a.s. - KS Obměna serverů pro virtualizaci“.

V červnu a červenci 2023 proběhla obměna fyzických serverů pro virtualizaci Dopravního podniku. Jednalo se o generační výměnu serverů na platformě Fujitsu, včetně potřebného software. Na této serverové infrastruktuře DPMO provozuje veškeré systémy nutné ke správnému chodu městské hromadné dopravy.Již 32 let jsme strategickým partnerem Dopravního podniku města Olomouce, na což jsme patřičně hrdí. Naše IT řešení tak posouvá městskou hromadnou dopravu v Olomouci za hranice všech technologií.

Dodávka HW pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje

Naše společnost MERIT GROUP a.s. zvítězila ve výběrovém řízení „Pořízení Informačního systému pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje (SW a HW)". V červenci 2023 byla dokončena dodávka a implementace výkonné infrastruktury.

Digitální technická mapa Olomouckého kraje přináší zlepšení dostupnosti informací pro klíčové činnosti:

  • územní plánování, přípravu, umísťování, povolování a provádění staveb – zjednoduší se (snadno dostupné informace o vlastnících sítí) a urychlí příprava povolování a realizace staveb, lidé se při svých podnikatelských i soukromých aktivitách snáze dostanou k aktuálním údajům o území a mohou pracovat s jednotnými a ověřenými daty objektů Dopravní a technické infrastruktury (DTI) a Základní prostorové situace (ZPS)
  • informování o životním prostředí – jednodušší získání informací potřebných k ochraně životního prostředí
  • informování o fyzické infrastruktuře (nadzemní, podzemní, doprava) – zlepšení ochrany majetku DTI před cizími zásahy
  • bezpečnost a krizové řízení - informace o DTI budou snadno dostupné pro potřeby krizového řízení a řešení mimořádných událostí, nebo zásahu v případě poškození technické infrastruktury

Informační systém Digitální technická mapa Olomouckého kraje vyžaduje výkonnou infrastrukturu, na které je provozována. Zároveň, jako významný informační systém, musí pracovat v režimu vysoké dostupnosti. Proto byly v rámci projektu dodány dvě instance Digitální technické mapy (primární i záložní) umístěné v jedné geografické lokalitě.

Celý systém je koncipován tak, aby bylo možné obě instance umístit do dvou geograficky oddělených lokalit. Bylo nutné definovat, které služby jsou dostupné, či zda jejich selhání již vyžaduje přepnutí na záložní systém.

Zároveň byla navržena i třetí nezávislá lokalita, která má na starosti bezpečné přepínání lokalit při výpadku primární lokality.

Tato HW infrastruktura zpracovává obrovské množství dat získaných například i při loňském ortofoto mapování, které probíhalo za pomoci zeměměřičských čtverců (viz. obrázek níže). 

100 LET ZŠ DR. HRUBÉHO VE ŠTERNBERKU

V sobotu 10. června proběhla oslava stého výročí od založení první české školy ve Šternberku.

Základní škola Dr. Hrubého je našim dlouholetým zákazníkem a i díky MERITu vzdělává své žáky za pomoci moderních technologií. Od roku 2005, kdy jsme převzali školu do své správy, jsme hrdým partnerem školy a rádi jsme poskytli sponzorský dar na oslavy 100. výročí. V průběhu naší spolupráce jsme vytvořili moderní, funkční a zabezpečené řešení pro každodenní činnost žáků i učitelů. Za zmínku stojí například implementace nejmodernější serverové a síťové infrastruktury v roce 2019.

Vážíme si pozvání na oslavy jubilea, děkujeme za dosavadních 18 let spolupráce a přejeme škole a jejím žákům mnoho úspěchů i do budoucích let, které spolu s námi povedou za hranice všech technologií.


VMware partner roku 2022

Společnost MERIT GROUP a.s. opětovně obdržela významné ocenění „VMware Partner roku 2022“ v celkové kategorii a v oblasti Network Virtualization. Organizace VMware je celosvětovým lídrem v oboru virtualizačních technologií, které jsou základním stavebním kamenem každé moderní IT infrastruktury. Získané ocenění nepochybně řadí naši společnost do čela pelotonu nejschopnějších dodavatelů a integrátorů těchto klíčových IT technologií.V neposlední řadě nelze opomenout naprosto klíčovou roli našich zákazníků, bez kterých by plnění těchto výjimečných cílů nebylo možné. Děkujeme.
MERIT

ČSN EN ISO 27001:2014

Dne 4. 5. 2023 společnost MERIT GROUP a.s. úspěšně implementovala normu ČSN EN ISO 27001:2014, která poskytuje rámec pro systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), jenž umožňuje zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, jakož i dodržování právních předpisů.

Implementace ČSN EN ISO 27001:2014 zaručuje našim zákazníkům dodržování nejvyšší úrovně ochrany svěřených dat, a to nejen z pohledu jejich odcizení či zneužití, ale také vysokou ochranu před kybernetickými útoky a obdobnými hrozbami. Struktura normy umožňuje kompatibilitu a částečnou integraci s jinými standardy systému řízení, jako je ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO 20000-1:2019jimiž naše společnost také disponuje. Díky této kombinaci implementovaných norem se stala společnost MERIT GROUP a.s. držitelem Zlatého certifikátu.


PF 2023

Vážení přátelé, klidné a pohodové Vánoční svátky Vám přeje celý kolektiv společnosti MERIT GROUP a.s.
V novém roce 2023 přejeme především pevné zdraví a mnoho štěstí. Děkujeme za spolupráci.
Váš MERIT.

MOVEMBER 2022

MOVEMBER 2022 máme úspěšně za sebou a opět se nám podařilo vybrat rekordní částku 24 860 Kč.

Naše společnost MERIT GROUP je právem hrdá na své MO bratry a MO sestry, kteří tento náročný měsíc úspěšně zvládli.

Díky všem, kteří se zapojili a za rok na viděnou:-)

MERIT

https://movember.com/t/merit?mc=1

Certifikát AAA

I za rok 2022 jsme opět obdrželi certifikát AAA, díky kterému dáváme jasně najevo svým obchodním partnerům, že naše společnost MERIT GROUP a.s. patří mezi prověřené společnosti s nejvyšší kvalitou. Zároveň jsme získali doporučení, že obchodování s námi probíhá s minimální úrovní rizika jak pro dodavatele i zákazníky.

Děkujeme a už nyní se těšíme na rok 2023.
MERIT